Eikenstein Zeist

HOME

EIKENSTEIN ZEIST

De voormalige tuchtschool Eikenstein aan de Utrechtseweg in Zeist gaat een nieuwe toekomst tegemoet als historisch hart van een inclusief en duurzaam woongebied. Als nieuwe eigenaar werkt de combinatie van EarthY en Plegt-Vos aan een ontwerp voor de transformatie van het monument en het terrein erachter tot een woongebied. 

Op basis van de gebiedsvisie van de gemeente Zeist en de resultaten van participatie is er een concept stedenbouwkundig plan gemaakt. Als nieuwe eigenaren willen wij graag horen wat belanghebbenden van dit plan vinden. Het plan gaat uit van de volgende kernwaarden: 

Sociale cohesie
Respect voor historie
Duurzaam en natuurinclusief

De nieuwe woonbuurt zal uitnodigen tot ontmoeting en bijdragen aan gezond samenleven voor mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en inkomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente Zeist en de opbrengst van participatie die al eerder in de buurt plaats vond. 

KERNWAARDEN

SOCIALE
COHESIE

We willen van Eikenstein een plek maken die uitnodigt tot ontmoeting tussen alle buurtbewoners. Mensen die er even willen wandelen, een praatje maken…

RESPECT VOOR
HISTORIE

Het monumentale gebouw in chaletstijl uit 1905 was als voormalig landgoed Eikenstein onderdeel van de Stichtse Lustwarande. Het gebouw, het gebied en de…

DUURZAAM & NATUURINCLUSIEF

Bestaande en nieuwe natuur, biodiversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van woningen en landschap voor Eikenstein…

HET PLAN

Bekijk hier het volledige conceptplan.

HET TEAM

MAARTEN KIEVITS

Directeur Gebiedsontwikkeling

GIDEON DE JONG

Architect

BORIS HANJOEL

Projectmanager Woningbouw

MAARTJE LUISMAN

Stedenbouwkundig Ontwerper

LAATSTE NIEUWS

Werk in uitvoering

Het concept stedenbouwkundig plan voor Eikenstein wordt op dit moment besproken met de gemeente Zeist. Zodra er ook over de...

Lees meer...