Eikenstein Zeist

Team

PARTNERS

Wij zoeken in dit project de samenwerking op met de gemeente Zeist, maar ook met (maatschappelijke) partijen uit Zeist zoals woningbouwvereniging RKWBV en zorgorganisaties Abrona en Kwintes. Samen met hen onderzoeken we de haalbaarheid van een inclusief woon-zorg concept in het monument. 

HET TEAM

Het team van EarthY en Plegt-Vos werkt met veel plezier aan de opgave om een passend woongebied te maken dat recht doet aan de rijke historie van Eikenstein met meerwaarde voor mensen uit de omgeving en voor de natuur.

MAARTEN KIEVITS

Directeur Gebiedsontwikkeling
Maarten Kievits is vanuit EarthY trekker van de gebiedsontwikkeling. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in grootschalige en complexe ruimtelijke projecten. “Het was heel bijzonder om in de afgelopen maanden op afstand contact te leggen met betrokkenen binnen Zeist. Ik wil graag weten wat mensen belangrijk vinden in het gebied.”

GIDEON DE JONG

Architect Monument
Gideon de Jong is directeur en architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw en daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp van de transformatie van het monument. “Spannend om met het ontwerp bij te dragen aan de toekomst van een historisch gebouw.“

BORIS POLDERVAART

Projectontwikkelaar
Boris Poldervaart is projectmanager- ontwikkelaar bij Plegt Vos. “Alle goede ideeën van nu moeten wij later concretiseren en bouwen. Voor de toekomstige bewoners. Het is mooi om onderdeel te zijn van een enthousiast en professioneel team.

MAARTJE LUISMAN

Stedenbouwkundig Ontwerper
Maartje Luisman is directeur en stedenbouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort. Ze legt haar ziel en zaligheid in het ontwerpen van gebieden die bijdragen aan de omgeving en aan het welzijn van mensen. “Het is voor mijn werk belangrijk om goed te luisteren naar mensen in de omgeving. Zij kennen het gebied als geen ander. Van luisteren wordt een plan altijd beter.”

Iris van Donselaar

Ontwikkelaar
Iris van Donselaar werkt aan Eikenstein als ontwikkelaar vanuit Plegt-Vos. “Eikenstein is een bijzondere plek, niet alleen door haar historie maar ook door de groene omgeving en het monumentale hoofdgebouw. Ik kan niet wachten totdat de eerste bewoners dit zelf kunnen gaan ervaren”.

Bastiaan van de Kraats

Restauratiearchitect en adviseur monumentale verduurzaming
Bastiaan van de Kraats is erkend restauratiearchitect met zijn bureau 1meter98 Architecten. “Naast de uitdaging in de omgang met de monumentwaarden, ligt er een zo mogelijk nog grote uitdaging in de verduurzaming. Mijn opleiding bouwbiologie zet ik in om een duurzaam monument met een gezond binnenklimaat voor de toekomstige bewoners te realiseren.”

Joep Steffens

Financiële & juridische zaken
Joep Steffens houdt zich vanuit EarthY bezig met alle financiële & juridische zaken rondom het project Eikenstein. “Een hoogwaardig plan realiseren is mooi, maar nadenken over hoe je die kwaliteit ook op de lange(re) termijn borgt is net zo belangrijk. Mijn ambitie is om over jaren nog trotser te kunnen zijn op het project en hoe de buurt voor iedereen functioneert.”

Michiel Huls

Landschapsontwerper
Michiel Huls werkt vanuit Deltavormgroep aan het landschapsontwerp van Eikenstein. “In Eikenstein komt alles bij elkaar: De cultuurhistorie van de lustwarande in combinatie met het maken van een nieuwe leefomgeving.”

Marcel Steeghs

Architect grondgebonden woningen
Marcel Steeghs is architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw en verantwoordelijk voor het ontwerp van de grondgebonden woningen. Hij vind het bijzonder om aan een project te werken dat sterke wortels in het verleden heeft, maar nu ook nadrukkelijk naar de toekomst kijkt.

Jop Voorn

Architect monument
Jop Voorn is architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw en medeverantwoordelijk voor het ontwerp voor een nieuwe toekomst van het monument. “Bijzonder om mee te werken aan het transformeren van een tuchthuis, waarvan de bewoners graag snel weer weg wilden naar een gebouw waar de bewoners graag wonen en lang willen blijven.”