Eikenstein Zeist

Team

PARTNERS

Wij zoeken in dit project de samenwerking op met de gemeente Zeist, maar ook met (maatschappelijke) partijen uit Zeist zoals woningbouwvereniging RKWBV en zorgorganisaties Abrona en Kwintes. Samen met hen onderzoeken we de haalbaarheid van een inclusief woon-zorg concept in het monument. 

HET TEAM

Het team van EarthY en Plegt-Vos werkt met veel plezier aan de opgave om een passend woongebied te maken dat recht doet aan de rijke historie van Eikenstein met meerwaarde voor mensen uit de omgeving en voor de natuur.

MAARTEN KIEVITS

Directeur Gebiedsontwikkeling

Maarten Kievits is vanuit EarthY trekker van de gebiedsontwikkeling. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in grootschalige en complexe ruimtelijke projecten. “Het was heel bijzonder om in de afgelopen maanden op afstand contact te leggen met betrokkenen binnen Zeist. Ik wil graag weten wat mensen belangrijk vinden in het gebied.”

GIDEON DE JONG

Architect

Gideon de Jong is directeur en architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw en daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp van de transformatie van het monument. “Spannend om met het ontwerp bij te dragen aan de toekomst van een historisch gebouw.“

BORIS POLDERVAART

Projectmanager Woningbouw
Boris Poldervaart is projectmanager- ontwikkelaar bij Plegt Vos. “Alle goede ideeën van nu moeten wij later concretiseren en bouwen. Voor de toekomstige bewoners. Het is mooi om onderdeel te zijn van een enthousiast en professioneel team.

MAARTJE LUISMAN

Stedenbouwkundig Ontwerper

Maartje Luisman is directeur en stedenbouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort. Ze legt haar ziel en zaligheid in het ontwerpen van gebieden die bijdragen aan de omgeving en aan het welzijn van mensen. “Het is voor mijn werk belangrijk om goed te luisteren naar mensen in de omgeving. Zij kennen het gebied als geen ander. Van luisteren wordt een plan altijd beter.”