Eikenstein Zeist

Planning

Onze planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor Eikenstein zijn inmiddels gereed en goedgekeurd. Deze vormen de basis voor het ontwerp bestemmingsplan dat naar verwachting rond de zomer van 2022 wordt vrijgegeven voor inspraak. In de tweede helft van 2022 kan de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan. 

Parallel aan de besluitvorming worden de woningen en appartementengebouwen ontworpen.  De verkoop start zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dat is op z’n vroegst begin 2023.