Eikenstein Zeist

Planning

Onze planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

In het voorjaar en de zomer van 2020 hebben we, met alle beschikbare informatie, gewerkt aan een concept stedenbouwkundig plan voor Eikenstein. Hierover hebben we gesproken met diverse belangengroepen, direct aanwonenden en andere stakeholders. In september 2020 presenteren we dit concept stedenbouwkundig plan voor Eikenstein. Dat gebeurt online en tijdens de Open Monumentendag op 12 september. Iedereen die dat wil kan op het plan reageren. Met de reacties werken we het plan verder uit. 

Het uitgewerkte plan is de basis voor de procedure om het bestemmingsplan voor Eikenstein en de directe omgeving aan te passen.  Wanneer alles volgens planning verloopt zou eind 2020 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kunnen liggen en starten we in 2021 met de renovatie- en bouwwerkzaamheden aan het monument en het achterliggende woongebied.

Dit betekent niet dat er het komende jaar op de locatie niets gebeurt. We plaatsten eerder dit jaar 36 vleermuiskasten in het gebied rondom Eikenstein. Dit is om te zorgen dat de vleermuizen een nieuwe stek kunnen vinden voordat we beginnen met de renovatie.  En recent werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Eind dit jaar of begin volgend jaar start naar verwachting de sloop van de niet-monumentale bebouwing op het terrein. Wij verwachten op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 te kunnen starten met renovatie en bouwwerkzaamheden aan het monument en het achterliggende gebied.