Eikenstein Zeist

VLEERMUISKASTEN OP PALEN EIKENSTEIN

VLEERMUISKASTEN OP PALEN

Achtentwintig paalkasten voor vleermuizen zijn afgelopen week in overleg met de gemeente Zeist neergezet door de nieuwe eigenaar van Eikenstein. De voormalige jeugdgevangenis Eikenstein is recent gekocht door de ontwikkelcombinatie Fakton Capital en Plegt-Vos. De bedoeling is om het monument in ere te herstellen en daarbij een nieuwe (woon-zorg) functie te geven. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat vleermuizen gebruik maken van de huidige bebouwing op Eikenstein. Voordat de transformatiewerkzaamheden aan het monument starten moeten de vleermuizen voldoende alternatieve mogelijkheden hebben. Naast een aantal tijdelijke vleermuiskasten aan gebouwen zijn daarvoor ook deze tijdelijke paalkasten voor vleermuizen geplaatst. Bij het realiseren van de nieuwe bebouwing op Eikenstein zullen definitieve vleermuis-maatregelen worden genomen, zodat de vleermuizen dan ook weer goed op Eikenstein terecht kunnen. De huidige paalkasten zullen dan weer verwijderd worden.

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA