Eikenstein Zeist

REAGEER OP CONCEPT PLAN VOOR EIKENSTEIN

REAGEER OP CONCEPT PLAN VOOR EIKENSTEIN

Belanghebbenden kunnen tot 4 oktober 2020 reageren op de concept plannen voor het monumentale Eikenstein en het achterliggende gebied. Vanwege het coronavirus en de beperkte mogelijkheden om reguliere bijeenkomsten en informatiemarkten te organiseren, is hiervoor deze participatiewebsite gemaakt. Een belangrijk deel van het participatieproces verloopt via deze website. Er staat een samenvatting van het stedenbouwkundig- en landschapsplan op de site en het gehele plan is beschikbaar met een toelichtende film.

Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2020, markeert de officiële start van het vervolg van het participatieproces. Vanaf dat moment verschijnt de inhoudelijke informatie over de toekomstplannen voor Eikenstein op www.eikensteinzeist.nl en krijgen omwonenden en inwoners van Zeist drie weken de gelegenheid om hierop te reageren via een reactieformulier. Ook bestaat de mogelijkheid om suggesties  en ideeën mee te geven en vragen te stellen via de website. Mensen die digitaal minder vaardig zijn kunnen (op afspraak) telefonisch hun reactie  geven. Het participatieniveau in deze fase betreft informeren en consulteren. Deze reactieronde is een vervolg op de eerder georganiseerde participatie over de toekomst van Eikenstein. De eigenaren van Eikenstein onderhouden contact met diverse belangengroepen en omwonenden. Er komt geen nieuwe participatiegroep / klankbordgroep.

 

Op basis van de ontvangen reacties maken de plannenmakers begin oktober de balans op. Van alle inhoudelijke reacties wordt een samenvattend document gemaakt waarbij wordt aangegeven of en hoe dit in de verdere planvorming een plek krijgt. Ook dit document wordt gepubliceerd op de website samen met een tweede presentatie waarin de verder uitgewerkte plannen voor Eikenstein gedeeld worden.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Website eikensteinzeist.nl online: 8 september 2020
  • Start vervolg participatieproces tijdens Open Monumentendag: 12 september 2020
  • Mogelijkheid om te reageren via de website: 12 september t/m 4 oktober 2020
  • Verwerken uitkomsten participatie: oktober 2020
  • Terugkoppeling reacties en update plannen: eind oktober / begin november 2020

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA