Eikenstein Zeist

Nieuwsupdate planontwikkeling Eikenstein

De ontwikkeling van Eikenstein, met name het monumentale hoofdgebouw, duurt wat langer dan we vooraf hoopten. We hopen rond de zomer het bestemmingsplan te kunnen aanbieden aan de gemeente Zeist zodat we daarna verder kunnen met het ontwerpen van de woningen.

Een volgende nieuwsbrief komt eind dit jaar (eind 2022) of begin volgend jaar (begin 2023) uit. We verwachten dan meer informatie te hebben over de besluitvorming rond het bestemmingsplan en over de planning rond de verkoop van de woningen.

Nieuwsupdate planontwikkeling Eikenstein

April 2023

De ontwikkeling van Eikenstein, met name het monumentale hoofdgebouw, duurt wat langer dan we vooraf hoopten. We hopen rond de zomer het bestemmingsplan te kunnen aanbieden aan de gemeente Zeist zodat we daarna verder kunnen met het ontwerpen van de woningen.

Achter de schermen is Team Eikenstein hard aan het werk. Onze aandacht ligt hierbij in het bijzonder bij het monumentale hoofdgebouw. Het transformeren van een gemeentelijk monument naar sociale woningen en zorgwoningen is een uitdagende opgave. Zeker in een tijd waarin zowel de rente als de bouwkosten stijgen. De afgelopen maanden hebben we daarom veel tijd en energie geïnvesteerd in het onderzoeken van verschillende oplossingsrichtingen om dit unieke transformatieproject financieel haalbaar te houden. Op basis van alle informatie die dit heeft opgeleverd zijn we er positief over dat dit gaat lukken.

Helaas loopt hierdoor ook de vaststelling van het bestemmingsplan vertraging op. Wij streven er naar om het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen voor de zomervakantie van dit jaar (2023) aan de gemeente aan te bieden, ter vaststelling door de gemeenteraad. Daarna gaan we in volle vaart verder met het ontwerp van de nieuwbouwwoningen en alle overige processen.

Volgende nieuwsbrief
Een volgende nieuwsbrief komt uit op het moment waarop het bestemmingsplan door de gemeente wordt vastgesteld. Wij gaan er op dit moment van uit dat dit rond de zomer van dit jaar is.

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, start de verkoop van de woningen en de appartementen. We verwachten eind 2023 meer beelden en informatie over de verschillende woningen naar buiten te brengen.

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA