Eikenstein Zeist

EERSTE BEWONERS EIKENSTEIN DATEREN UIT IJZERTIJD

EERSTE BEWONERS EIKENSTEIN DATEREN UIT IJZERTIJD

Bij onderzoek op het terrein achter Eikenstein troffen archeologen sporen van bewoning in de ijzertijd. De sporen in de bodem lijken erop te wijzen dat er in de ijzertijd twee woningen en enkele bijgebouwen stonden. Aardewerk dat in het onderzoeksgebied is aangetroffen zal verder worden onderzocht om meer duidelijkheid te bieden over de herkomst.

Het is gebruikelijk dat archeologen aan de slag gaan voordat de bouw in een gebied kan beginnen. Het is immers een uitgelezen kans om te zoeken naar sporen van het verleden in de bodem.

Archeologisch onderzoeksbureau BAAC deed in opdracht van de eigenaren van Eikenstein in augustus onderzoek. Er werden twee grote onderzoeksputten en nog enkele proefsleuven gegraven op het terrein die nauwkeurig zijn uitgekamd.

In de bodem vonden de archeologen greppels, karrensporen en sporen van bewerking van de grond. Ook troffen zij in de bodem plekken waar mogelijk wandpalen van huizen stonden in de ijzertijd. Het lijkt erop dat er op het terrein twee huizen en vier bijgebouwen hebben gestaan.

In de putten vonden de onderzoekers in totaal ruim 9 kilo scherven van aardewerk, natuursteen en ijzer. Die moeten verder worden onderzocht om te bepalen of de resten inderdaad afkomstig zijn uit de tweede helft van de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Nadat alle sporen zorgvuldig zijn gedocumenteerd en de scherven uit de bodem zijn gehaald, konden de onderzoeksputten en sleuven weer dicht. Zo is het historisch materiaal veilig gesteld voordat de bouw van start gaat. Op basis van dit onderzoek zal het gebied door de Omgevingsdienst regio Utrecht worden vrijgegeven voor bebouwing.

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA