Eikenstein Zeist

Het Plan 3

Bekijk hier de video van het stedenbouwkundig plan.

DE NIEUWE WOONBUURT

Voor de nieuwe woonbuurt Eikenstein is een concept stedenbouwkundig plan gemaakt. De kernwaarden van het gebied zijn het uitgangspunt. De gebiedsvisie van de gemeente Zeist met de inbreng uit de participatieronde in 2018 waren een belangrijke leidraad.

We willen niet zo maar een woonbuurt maken maar bouwen aan een nieuwe en hechte gemeenschap waarin mensen met elkaar samen wonen in een nieuwe buurt. Het monument moet de plek krijgen die het verdient in het gebied. Met betekenis voor de nieuwe buurt, maar ook voor de inwoners van Zeist. De monumentale voorkant aan de Utrechtseweg aan de zijde van de Stichtse Lustwarande blijft. Aan de achterkant worden de latere uitbouwen die niet monumentaal zijn, gesloopt. Het monument krijgt ook nieuwe ‘voorkant’ aan de achterzijde met twee lagen optopping op de bestaande laag aan de achterzijde. Zo sluit de nieuwe voorkant goed aan op de nieuwe woonbuurt.

Op zo’n groene locatie kan het niet anders dat duurzaamheid en natuurinclusiviteit belangrijke ambities zijn. Een plek waar zowel mens als dier het goed hebben. De bosranden gebruiken we als waardevol gebied dat wordt uitgebreid. We investeren in het landschap en de openbare ruimte en we bouwen duurzame woningen.

Download hier het boekje met het gehele stedenbouwkundig en landschapsplan voor Eikenstein. 


De woningen in deze tekeningen zijn nog niet ontworpen. Bijgaande illustratie is een indicatie. Woningontwerpen volgen later.

TIEN HIGHLIGHTS

  1. Het monument Eikenstein krijgt twee gezichten, een historisch gezicht vanaf de Utrechtseweg en een nieuw gezicht vanuit de woonbuurt

  2. De woonbuurt krijgt een eigen identiteit door de opzet met compacte woonclusters en collectief groen

  3. De groene voortuinen bij het monument blijven behouden

  4. Iedereen woont aan het groen

  5. De centrale groenzone in de woonbuurt is autovrij

  6. De auto’s parkeren grotendeels binnen de clusters en zijn dus uit het zicht

  7. Zachte overgangen naar de buitenzijde van de boskamers en woningen met opgetilde terrassen aan de groene centrale ruimte

  8. Woongebouwen met een mix van woningtypes in verschillende prijsklassen

  9. Er is ruimte gereserveerd voor een collectieve buurtvoorziening in het gebied

  10. Groene routes verbinden de buurt met de omgeving en vormen ommetjes

HOOGTES BEBOUWING

De nieuwe bebouwing op het terrein varieert in bouwhoogte tussen de 2 en 5 lagen. Doordat het monument ver naar voren staat aan de Utrechtseweg, blijft dit gebouw het meest prominent aanwezig.

De bouwlagen van het monument zijn hoger dan tegenwoordig gebruikelijk. Dat betekent dat de nieuwe appartementengebouwen aan weerszijde van het monument met vier lagen en een terug liggende vijfde laag niet boven het monument uit komen, gezien vanaf de Utrechtseweg. Aan de achterzijde en aan de zijkanten van het monument zijn in de loop van de jaren vleugels aangebouwd, waardoor aan die zijden het oorspronkelijke gebouw niet meer zichtbaar is. Deze aanbouwen worden gesloopt. Door de vleugels van het gebouw af te halen, wordt het oorspronkelijke monument weer zichtbaar. Zo blijft aan de achterzijde slechts één oorspronkelijke bouwlaag over. Op delen van het gebouw komen twee nieuwe bouwlagen. Zo komt er meer ruimte voor woningen in het monument en ontstaat een betere aansluiting op het achterliggende woongebied.

SAMENWERKING

Plegt-Vos en Fakton Capital werken bij de ontwikkeling van het gebied samen met RKWBV, Abrona en Kwintes. Samen met deze partijen wordt een bijzonder woon-zorg concept ontwikkeld met woningen en voorzieningen in het monumentale gebouw. Dit maakt de herbestemming van het monument met de nieuwe woonbuurt tot een uniek gebied.

EEN NATUURLIJK LANDSCHAP

Achter het monument ligt een landschap met vier woonclusters. Deze clusters bieden ruimte aan een mix van woningtypes. Met elkaar vormen de woningen een soort hof als groene ruimte in het hart van de buurt. Het groene gebied is ontworpen als één glooiend landschap met een natuurlijke, lommerrijke uitstraling. De overgangen van privétuinen naar het groene landschap zijn heel belangrijk in het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan. Binnen de centrale groene ruimte liggen een speelplek voor de kinderen uit de buurt, een bloementuin en een wadi waar het regenwater uit de buurt naar toe kan stromen en kan infiltreren.

OMMETJES EN ONTMOETING

De belangrijkste langzaam verkeersroute slingert informeel door het gebied en verbindt alle ontmoetingsplekken met elkaar. Aan de voorzijde van het monument ligt een pleintje. In het monument zelf komt ook een aantal ontmoetingsplekken, waaronder in de binnentuinen. Tenslotte komt ook aan de achterkant van het monument een nieuwe buurtvoorziening waar de buurtbewoners elkaar kunnen treffen.

Door het hele plan loopt een fijnmazig stelsel van paden. Deze sluiten aan op de bestaande routes door de bosranden en de omgeving. Zo ontstaat een aantrekkelijk netwerk van groene ommetjes in de wijk en worden de verschillende boskamers met elkaar verbonden.

ONTSLUITING

Eikenstein wordt op dit moment vanaf de Utrechtseweg ontsloten. Deze drukke weg heeft geen ruimte om extra verkeer op aan te sluiten. Daarom krijgt Eikenstein in de toekomst ook een ontsluiting aan de noordzijde. De nieuwe noordelijke ontsluiting bestaat uit twee delen; één aan de oostzijde via de Laan van Eikenstein en één aan de westzijde via de Warande. Door aan weerszijden van de locatie een aansluiting te maken, is het mogelijk het middengebied autovrij te houden. Voor de woningen in het monument blijft de aansluiting op de Utrechtseweg. Er komen naast het monument niet meer parkeerplaatsen dan in de huidige situatie.

BEELDKWALITEIT

Eikenstein wordt een samenhangende buurt waarvan het monument de eyecatcher is, in de groene setting van de buurt. De nieuwe appartementengebouwen en woningen worden ontworpen als een samenhangend geheel met een mooi palet van materialen. Samenhang in kleur en materiaal zorgen voor eenheid in het gebied. De stoere architectuur vormt een mooi contrast met het natuurlijke landschap. We halen onze inspiratie daarbij uit het monument. Met de warme, bruine toon van de baksteen, de lichtere rode accenten en lichte kozijnen.