Het concept stedenbouwkundig plan voor Eikenstein wordt op dit moment besproken met de gemeente Zeist. Zodra er ook over de details overeenstemming is , wordt het aangepaste plan gepresenteerd en gaat ook het bestemmingsplan in procedure. Dit duurt iets langer dan we vooraf hoopten.

De ontwikkelaar spreekt over diverse onderwerpen met verschillende partijen. Met de eigenaren van naastgelegen gebieden wordt gesproken over een optimale aansluiting. De manier waarop het monument vorm en functie krijgt, is onderwerp van gesprek met de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ecologen bekijken de optimale invulling van groene verbindingen over het terrein. In de tussentijd vinden ook gesprekken plaats met bewoners rond het terrein en met belangengroepen.

Naar verwachting in het voorjaar van 2021 moet duidelijk zijn hoe de procedure voor Eikenstein verder gaat. Dan wordt ook duidelijk hoe en wanneer de niet-monumentale delen van het hoofdgebouw worden gesloopt. Als dat binnen de maatregelen mogelijk is willen de eigenaren voorafgaand aan de werkzaamheden de deuren van Eikenstein nog een keer open zetten voor publiek.